Cần tìm thông tin cụ thể ?

Đóng

Làm thế nào để loại bỏ những vết trầy xước nhẹ?


Ngay cả những vết trầy xước nhẹ cũng có thể làm giảm giá trị của đôi giày sáng bóng. Hãy dùng khăn ẩm lau nhẹ giày da và để khô thoáng. Đánh xi lên các vết trầy xước và chải bóng theo hướng dẫn. Có thể cần đánh xi thêm tùy theo mức độ trầy xước. Sau đó định kỳ sử dụng các sản phẩm xi bóngbảo vệ của KIWI®.

Bí quyết bảo dưỡng giày
Bảo vệXi bóng/ Đánh giày