Cần tìm thông tin cụ thể ?

Đóng

Tôi đang vội, làm thế nào để tút lại giày ngay tức thì?


Bạn đang du lịch hay cần dùng giày khẩn cấp vào phút chót? Giải pháp đơn giản nhất là dùng Kem Xi bóng nước Kiwi® để vệ sinh giày thật dễ dàng nhanh chóng, cho bạn tự tin tiến bước.

Bảo vệ