Cần tìm thông tin cụ thể ?

Đóng

Nếu tôi không tìm được loại xi bóng nào hợp với màu giày của tôi thì sao?


Dù bạn nên cố gắng chọn màu xi giống hệt màu giày, đôi khi màu xi vẫn có thể hơi chệch. Nếu thấy không chắc lắm, hãy chọn màu trung tính hoặc màu nhạt hơn một tông – đừng bao giờ chọn màu đậm hơn.

Bí quyết bảo dưỡng giày
Xi bóng/ Đánh giày