Cần tìm thông tin cụ thể ?

Đóng

Làm sao để giày càng bóng hơn nữa sau khi đánh xi?


Sau khi đánh xi bóng, lấy chiếc vớ da cũ cuộn tròn như trái banh tennis rồi dùng nó chà láng giày da.

Bí quyết bảo dưỡng giày
Vệ sinhXi bóng/ Đánh giày