Skip to Main Content

Cần tìm thông tin cụ thể ?

Đóng

Bảo vệ đế giày

Dù điều kiện thử thách thế nào, sản phẩm KIWI® cũng giúp bảo vệ giày và chân bạn về lâu dài.

Kiwi® Shoe Polish

Xi Bóng Giày/Xi Đánh Giày KIWI®

Kiwi® Shine & Protect

Xi Bóng & Bảo Vệ KIWI®

Kiwi® Wax Rich Shine & Protect

Sáp Đặc Đánh Bóng & Bảo Vệ KIWI®

Kiwi® Shoe Cream

Kem Đánh Giày KIWI®