Skip to Main Content

Cần tìm thông tin cụ thể ?

Đóng

Bảo dưỡng đúng chuẩn mực

Để giày da luôn sáng bóng, đầy sức sống tươi mới và được bảo vệ đầy đủ, chúng cần được bảo dưỡng đúng chuẩn mực bằng một trong các sản phẩm xi đánh bóng KIWI®.

Kiwi® Shoe Polish

Xi Bóng Giày/Xi Đánh Giày KIWI®

Kiwi® Shine & Protect

Xi Bóng & Bảo Vệ KIWI®

Kiwi® Wax Rich Shine & Protect

Sáp Đặc Đánh Bóng & Bảo Vệ KIWI®

Kiwi® Shoe Cream

Kem Đánh Giày KIWI®